Akreditacija pružalaca usluga raftinga koju dodjeljuje Međunarodna rafting federacija (IRF)

akreditacija-rafting-operatera-u-bosni-i-hercegovini_usaid-turizam

Akreditacija pružalaca usluga raftinga predstavlja potvrdu koju pružaocima usluga raftinga sa vodičem i usluge obuke iz raftinga izdaje Međunarodna rafting federacija (IRF). Svrha sistema je da se obezbjedi sredstvo za prepoznavanje onih pružalaca usluga koji zadovoljavaju ili premašuju međunarodno priznate sigurnosne, okolišne, kao i standarde kvaliteta. Proces se sastoji od perioda samoprocjene u odnosu na objavljene standarde, stručnog pregleda koji vrši stručna komisija i terenske posjete koju vrši obučeni ocjenjivač.

Prevod i distribuciju ovog dokumenta u BiH omogućio je USAID Projekt održivog razvoja u Bosni i Hercegovini (Turizam). Kliknite na ‘Download’ kako biste preuzeli dokument:

You May Also Like…