Analiza i predviđanje potreba za ljudskim kapitalom u sektoru turizma (2021 – 2027)

razvoj-ljudskog-kapitala-u-sektoru-turizma-bosne-i-hercegovine_usaid-turizam

Cilj ovog izvještaja je da pruži detaljan pregled stanja ljudskog kapitala u sektoru turizma, u vidu potreba za ljudskim kapitalom, obukama koje su provedene, kao i procjene potreba industrije za obrazovanim kadrom, te treninzima u budućnosti. Na osnovu velikih potreba ljudskog kapitala u sektoru turizma, predviđenih za period od 2021. do 2027. godine, ovaj izvještaj također razmatra ukupnu ponudu i predviđa povećanje jaza vještina u sektoru turizma. Ovaj dokument je nastao na osnovu višestrukih izvora podataka, opsežnih konsultancija s predstavnicima sektora i istraživanjem najboljih međunarodnih praksi.

Kako biste preuzeli ovu analizu, kliknite na ‘Download’:

You May Also Like…