Inkluzivni turizam

Tražimo pionire inkluzije u turizmu!

Tražimo pionire inkluzije u turizmu!

USAID Turizam poziva sve građane Bosne i Hercegovine, kao i partnere projekta, da nominuju predstavnike turističkog sektora koji su u okviru svojih poslovnih aktivnosti prepoznati kao ambasadori u zaštiti prava ljudi s poteškoćama, te aktivnim politikama poslovanja...

read more