Rodna ravnopravnost

Žene i turizam: Planiranje inkluzije

Žene i turizam: Planiranje inkluzije

Turizam za razvoj Ovaj pripremni dokument Svjetske banke o turizmu i rodnoj ravnopravnosti pruža detaljan uvid u važnost zagovaranja rodne ravnopravnosti u projektima razvoja turizma. Također, ovaj dokument je vodič svim operativnim istraživanjima i pouzdan izvor...

read more
Akcioni plan UNWTO-a za položaj žena u turizmu

Akcioni plan UNWTO-a za položaj žena u turizmu

Na temelju ključnih preporuka iz Globalnog izvještaja o ženama u turizmu (drugo izdanje), Akcioni plan u nastavku nudi konkretne korake koji će pomoći akterima u privatnom i javnom sektoru da ojačaju ulogu žena u sektoru turizma. Kreatori politika, poduzeća, državne i...

read more
Globalni izvještaj o ženama u turizmu (drugo izdanje)

Globalni izvještaj o ženama u turizmu (drugo izdanje)

Da li ste znali da žene čine 54% radne snage u sektoru turizma širom svijeta?  Žene poduzetnice postaju sve prisutnije u sektoru turizma, ali uprkos tome susreću se s brojnim izazovima u pokretanju ili širenju turističkog poslovanja, zarađivanju većih plata ili...

read more
Načela za jačanje uloge žene

Načela za jačanje uloge žene

Načela za jačanje uloge žene ili Women's Empowerment Principles - WEPs, osiguravaju holistički okvir rada za kompanije u promoviranju rodne ravnopravnosti i jačanju uloge žena na radnom mjestu, tržištu i zajednici, time potičući na pozitivne promjene i rezultate...

read more