Podugovori

Javni poziv: Razvijanje promotivnog vizualnog sadržaja za Vinsku cestu Hercegovine

Svi zainteresirani i kvalificirani kreatori sadržaja (agencije/pojedinci) pozivaju se da pošalju svoje prijedloge u svrhu kreiranja promotivnog marketinškog materijala (video/fotografija) Vinske ceste Hercegovine, za potrebe međunarodnog tržišta.

Preuzmite dokument, klikom na link u nastavku i saznajte više o pozivu i uvjetima prijave: https://bit.ly/Turizam-387-RFP-Developing-Promotional-Content-for-Herzegovina-Wine-Route

Sva pitanja ili pojašnjenja u vezi ovog poziva moraju biti u pisanoj formi i dostavljena Imanu Panjeti, menadžeru za grantove i nabavke na USAID Turizam projektu, na e-mail adresu: ipanjeta@turizambih.ba, najkasnije do 17h, 3.maja, 2023. godine.


Svi zainteresirani ponuđači (agencije/pojedinci) svoje ponude trebaju poslati isključivo na e-mail adresu ipanjeta@turizambih.ba, do 19. maja, 2023. godine, do 17h.

USAID Turizam i Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK BiH) smatraju da će se Vinska cesta Hercegovine, nakon brendiranja, pozicionirati na međunarodnom tržištu kao održiv i atraktivan turistički proizvod, koji odgovara širem segmentu putnika. Brendiranje Vinske ceste Hercegovine, kao revitaliziranog turističkog proizvoda Bosne i Hercegovine, važno je za generisanje potražnje i prodajnih lanaca duž rute, što uključuje 29 vinarija, restorane, putničke agencije, smještajne jedinice, te iskustva utemeljena na boljem razumijevanju lokalne zajednice i upoznavanju gostoprimstva hercegovačke regije.

Javni poziv: Podrška uvođenju standarda kvaliteta i certifikaciji proizvoda i usluga

USAID Turizam poziva sve kvalificirane organizacije da dostave prijedlog o pružanju podrške za uvođenje standarda kvaliteta i certifikaciju poljoprivredno-prehrambenih, zanatskih i drugih bh. proizvoda i usluga u sektoru turizma, s ciljem unapređenja kvalitete turističkih proizvoda i turističke ponude Bosne i Hercegovine.

Ovim pozivom USAID Turizam planira angažirati kompaniju ili organizaciju koja će pružiti podršku zainteresiranim i kvalificiranim proizvođačima i prerađivačima hrane, turističkim agencijama, hotelima i restoranima i drugim organizacijama u sektoru turizma da uvedu i implementiraju različite standarde kvaliteta kao što su zaštićene geografske oznake, certifikacijski znakovi, halal, organski proizvod i različiti drugi standardi relevantni za sektor turizma, poput Green Destinations, Travelife i sl. Predviđeno je da podrška bude pružena u vidu direktne tehničke i savjetodavne podrške zainteresiranim organizacijama u cilju dobijanja jedne od geografskih oznaka, oznaka kvaliteta, halal, organskog ili drugih relevantnih standarda i certifikata vezanih za turizam.

Preuzmite cijeli poziv na sljedećem linku: https://bit.ly/Turizam-389-RFP-Product-Designation-and-Certification-v1

Rok za slanje prijava je: 20.4.2023. godine do 17h!

Prijave se šalju na e-mail: ipanjeta@turizambih.ba

Javni poziv: Unaprijeđenje kanala digitalnog marketinga, prodaje i distribucije za mala i srednja preduzeća u sektoru turizma Bosne i Hercegovine

USAID Turizam poziva sve kompanije i organizacije da podnesu prijedloge o pružanju usluga za unaprijeđenje kanala digitalnog marketinga, prodaje i distribucije za mala i srednja preduzeća u sektoru turizma Bosne i Hercegovine.

Ovim pozivom USAID Turizam planira angažirati kompaniju ili organizaciju koja će pružiti podršku zainteresiranim i kvalificiranim mikro i malim preduzećima (MSP) u sektoru turizma u ostvarivanju svog punog potencijala i aktivnijeg i efikasnijeg promoviranja Bosne i Hercegovine na međunarodnom tržištu. Paket podrške će se fokusirati na marketing i prodaju putem potrošačkih kanala, uključujući online, društvene medije i platforme trećih strana. Predviđeno je da podrška bude pružena u vidu direktne izgradnje kapaciteta.

Preuzmite cijeli poziv na sljedećem linku: https://bit.ly/Request-for-Proposals

Rok za slanje prijava je 20.3.2023. godine do 17h!

Prijave se šalju na e-mail: ipanjeta@turizambih.ba

Javni poziv: Kreiranje i provođenje obuke za avanturističke vodiče – DOPUNA 1

Usluge pružanja praktične obuke za avanturističke vodiče

USAID Turizam objavljuje dopunu prvog poziva za kvalifikovane pružaoce obuka za vodiče u avanturističkom turizmu, s ciljem razvoja i provođenja programa obuke za najmanje 20 avanturističkih vodiča u skladu s međunarodnim standardima i trenutnim izraženim zahtjevima sektora avanturističkog turizma Bosne i Hercegovine. Neki od ključnih kriterija za odabir budućeg pružaoca usluga je da ima grupu obučenih trenera, odgovarajuće prostorije za obuku, te prethodno iskustvo u pružanju sličnih obuka.

Glavna uloga u pružanju profesionalnih, odgovornih i nezaboravnih avanturističkih iskustava pripada vodičima u avanturističkom turizmu. Nagli razvoj avanturističkih putovanja tokom posljednjih decenija rezultirao je izraženom potrebom za profesionalnim vodičima u ovoj oblasti. Ovu činjenicu potvrđuje i analiza koju je sproveo USAID Turizam, u okviru pripreme nedavno objavljene Strategije za razvoj avanturističkog turizma u Bosni i Hercegovini, te usvojenih strategija za razvoj turizma u oba bh. entiteta. Kako bismo, u kratkom vremenskom roku ponudili rješenje za ovaj problem, te povećali broj certificiranih i adekvatno obučenih vodiča za avanturistički turizam kroz specijalizirane obuke i trening programe, USAID Turizam odlučio je pružiti podršku u prevazilaženju ovog izazova tako što će pomoći u provođenju niza aktivnosti usmjerenih ka unapređenju vještina postojećih i obuci novih vodiča u avanturističkom turizmu u BiH.

Pridružite se USAID Turizam projektu u stvaranju svjetski prepoznatljive destinacije avanturističkog turizma. Za uslove podnošenja prijave posjetite LINK, a više detalja o dopuni ovog poziva, preuzmite dokument u nastavku, klikom na ‘Download’: 

Javni poziv: Kreiranje i provođenje obuke za avanturističke vodiče

Usluge pružanja praktične obuke za avanturističke vodiče

USAID Turizam objavljuje prvi poziv za kvalifikovane pružaoce obuka za vodiče u avanturističkom turizmu, s ciljem razvoja i provođenja programa obuke za najmanje 20 avanturističkih vodiča u skladu s međunarodnim standardima i trenutnim izraženim zahtjevima sektora avanturističkog turizma Bosne i Hercegovine. Neki od ključnih kriterija za odabir budućeg pružaoca usluga je da ima grupu obučenih trenera, odgovarajuće prostorije za obuku, te prethodno iskustvo u pružanju sličnih obuka.

Za rok i uslove podnošenja prijave i više informacija kliknite na ‘Download’:

Glavna uloga u pružanju profesionalnih, odgovornih i nezaboravnih avanturističkih iskustava pripada vodičima u avanturističkom turizmu. Nagli razvoj avanturističkih putovanja tokom posljednjih decenija rezultirao je izraženom potrebom za profesionalnim vodičima u ovoj oblasti. Ovu činjenicu potvrđuje i analiza koju je sproveo USAID Turizam, u okviru pripreme nedavno objavljene Strategije za razvoj avanturističkog turizma u Bosni i Hercegovini, te usvojenih strategija za razvoj turizma u oba bh. entiteta. Kako bismo, u kratkom vremenskom roku ponudili rješenje za ovaj problem, te povećali broj certificiranih i adekvatno obučenih vodiča za avanturistički turizam kroz specijalizirane obuke i trening programe, USAID Turizam odlučio je pružiti podršku u prevazilaženju ovog izazova tako što će pomoći u provođenju niza aktivnosti usmjerenih ka unapređenju vještina postojećih i obuci novih vodiča u avanturističkom turizmu u BiH.

Pridružite se USAID Turizam projektu u stvaranju svjetski prepoznatljive destinacije avanturističkog turizma!