Vijesti

𝗨𝗽𝗼𝘇𝗻𝗮𝗷 𝗶 𝗿𝗮𝘇𝘃𝗶𝗷 𝘀𝘃𝗼𝗷𝗲 𝘁𝗿𝘇̌𝗶𝘀̌𝘁𝗲: Druga serija seminara za 𝘀𝘁𝘃𝗮𝗿𝗮𝗻𝗷e 𝗶 𝗽𝗼𝘃𝗲𝗰́𝗮𝗻𝗷e 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗮𝘇̌𝗻𝗷𝗲 𝗻𝗮 𝘁𝗿𝘇̌𝗶𝘀̌𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗦𝗷𝗲𝘃𝗲𝗿𝗻𝗲 𝗔𝗺𝗲𝗿𝗶𝗸𝗲! (Prijave u toku)

𝗨𝗽𝗼𝘇𝗻𝗮𝗷 𝗶 𝗿𝗮𝘇𝘃𝗶𝗷 𝘀𝘃𝗼𝗷𝗲 𝘁𝗿𝘇̌𝗶𝘀̌𝘁𝗲: Druga serija seminara za 𝘀𝘁𝘃𝗮𝗿𝗮𝗻𝗷e 𝗶 𝗽𝗼𝘃𝗲𝗰́𝗮𝗻𝗷e 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗮𝘇̌𝗻𝗷𝗲 𝗻𝗮 𝘁𝗿𝘇̌𝗶𝘀̌𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗦𝗷𝗲𝘃𝗲𝗿𝗻𝗲 𝗔𝗺𝗲𝗿𝗶𝗸𝗲! (Prijave u toku)

Pridružite se USAID Turizmu i partnerima na drugoj seriji seminara 𝗨𝗽𝗼𝘇𝗻𝗮𝗷 𝗶 𝗿𝗮𝘇𝘃𝗶𝗷 𝘀𝘃𝗼𝗷𝗲 𝘁𝗿𝘇̌𝗶𝘀̌𝘁𝗲 o 𝘀𝘁𝘃𝗮𝗿𝗮𝗻𝗷𝘂 𝗶 𝗽𝗼𝘃𝗲𝗰́𝗮𝗻𝗷𝘂 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗮𝘇̌𝗻𝗷𝗲 𝗻𝗮 𝘁𝗿𝘇̌𝗶𝘀̌𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗦𝗷𝗲𝘃𝗲𝗿𝗻𝗲 𝗔𝗺𝗲𝗿𝗶𝗸𝗲. Tokom događaja, stručnjak za tržište emitivnih (outbound) putovanja za Sjevernu Ameriku , Omar...

read more