G Adventures unapređuje turizam za lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini

g-adventures_lokalne-zajednice-u-bih_bosna-i-hercegovina_usaid-turizam

Agencija specijalizirana za avanturistički turizam i pionir turizma u zajednici , G Adventures, razvija prošireni program putovanja u Bosnu i Hercegovinu, koji su dizajnirani tako da podržavaju razvoj lokalnih zajednica, istovremeno prikazujući raznolikost kulturnog i prirodnog naslijeđa.

Ovo je rezultat saradnje između Vlade SAD-a kroz USAID Projekt razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam), Vijeća za globalna putovanja i otpornost turizma (GTTRC) i G Adventures agencije.

“Balkan je poseban dio svijeta koji postaje sve popularniji kako ljudi idu dalje od tradicionalnih evropskih destinacija. Kako sve više putnika počinje posjećivati ovu regiju, važno je da se turizam razvija na pravi način – način koji podržava lokalne ljude i zajednice. Putovanje je dvosmjerna razmjena, i uzbuđeni smo što ćemo predstaviti naša nova putovanja u 2025.godini.”

“Ova saradnja je odličan primjer kako ruralne i lokalne zajednice koje nisu na glavnoj turističkoj ruti mogu imati koristi kada javni sektor, nevladin sektor i privatna socijalna preduzeća rade zajedno da bi uradili pravu stvar,” dodao je Marceau. “Koristeći mrežu koju je USAID već uspostavio, gradit ćemo seriju novih putovanja koja su u skladu s etosom turizma zajednice G Adventures: podržavajući male lokalne biznise, koristeći smještaj u vlasništvu lokalne zajednice i podržavajući projekte i socijalna preduzeća zajednice koja osiguravaju da putovanja u našoj ponudi koriste ljudima koji žive u mjestima koja posjećujemo. Naš cilj je da putnike bolje uvedemo u destinaciju i šire proširimo korist avanturističkog putovanja kroz regiju.”

Yves Marceau, potpredsjednik za proizvode u G Adventures agenciji, pozdravio je partnerstvo i priliku da proširi ponudu putovanja u Bosni i Hercegovini.

Karl Wurster, direktor Ureda za ekonomski razvoj u USAID/BiH, poručio je da će uspjeh ove saradnje služiti kao model za razvoj turizma, ne samo u Bosni i Hercegovini, već širom svijeta.

“Zadovoljstvo nam je pokrenuti našu saradnju sa G Adventures, agencijom koja vodi putnike iz cijelog svijeta u više od 100 zemalja. Ono što je najimpresivnije je posvećenost G Adventures-a turizmu zajednice, što će osigurati dugoročnu održivost razvoja turizma u Bosni i Hercegovini,” zaključuje Wurster.

Kao dio novog partnerstva, predstavnici G Adventures će posjetiti Bosnu i Hercegovinu, gdje će USAID Turizam olakšati upoznavanje sa dobavljačima i pružaocima usluga kako bi se raspravljalo o idejama za buduća iskustva tokom putovanja. USAID Turizam i G Adventures će također sarađivati na međunarodnim putovanjima za upoznavanje medija kako bi se povećao interes za zemlju i novi program.

GTTRC će predstaviti ovu saradnju na svojim događajima kao primjer pozitivnog modela za održivi razvoj turizma.

“Proteklih nekoliko godina, Bosna i Hercegovina je proslavljena kao rastuća održiva destinacija tokom naših konferencija i događaja, i zadovoljstvo nam je pokrenuti još jedno partnerstvo koje pokazuje moć turizma u razvoju održivog turizma zajednice,” kaže Laurie Myers, globalni strateg za GTTRC.

Ibrahim Osta, viši savjetnik za razvoj destinacija na USAID Turizam projektu, koji je dizajnirao ovu saradnju sa GTTRC-om i G Adventures, istakao je da je partnerstvo dokaz moći održivosti i odgovornog poslovnog ponašanja za prosperitetan turistički sektor koji se temelji na pristupu usmjerenom na ljude.

Plivski vodopad – otkrijte prirodnu ljepotu u srcu Jajca

O G Adventures
Agenciju je osnovao socijalni preduzetnik Bruce Poon Tip, 1990. godine. G Adventures je pionir u turizmu za zajednice i putovanjima za male grupe, nudeći više od 750 tura u 100 zemalja, na svih sedam kontinenata. Nagrađivana putovanja G Adventures agencije podržavaju lokalne zajednice, pružajući putnicima smislena iskustva s ljudima, kulturama, pejzažima i divljim životinjama, dok im istovremeno nudi slobodu i fleksibilnost za istraživanje ‘na vlastitu ruku’. Odgovoran pristup putovanjima G Adventures-a demonstrira se kroz društvene obaveze ‘G za Dobro’, koje uključuju smjernice putovanja za djecu, divlje životinje i domoroce, projekte Planeterra zasnovane na iskustvima u zajednici koja putnici mogu doživjeti na svojim putovanjima, i vodeća analiza u industriji ‘Ripple Score’ koja mjeri koliko novaca od putnika ostaje u lokalnoj ekonomiji. G Adventures nudi životno promjenjiva putovanja za ljude svih dobi, interesa i budžeta, jer naš svijet zaslužuje više vas. Za više informacija molimo posjetite www.gadventures.com

O Vijeću za globalna putovanja i otpornost turizma (GTTRC)
Naša misija je poticanje saradnje i partnerstava. Vijeće traži najbolje lidere u putovanjima, te preduzeća i asocijacije iz javnog i privatnog sektora. Naš cilj je jednostavan, podržati destinacije i poslovanja u njihovim strateškim ciljevima, te minimizirati izazove, a maksimizirati učenje dok se uspostavlja kultura otpornosti. Radom s vladama širom svijeta, ova platforma omogućava liderima, partnerima i medijima da se ujedine, govore, dijele i djeluju zajednički. GTTRC kroz svoja partnerstva i uz punu podršku Travel Weekly Grupe pruža proaktivna, praktična i održiva rješenja, efikasno podržavajući sektor turizma u vremenima rasta i izazova. Za više informacija molimo posjetite resiliencecouncil.com

You May Also Like…