Inkluzivnost

USAID Turizam je posvećen uključivanju osoba sa fizičkim i mentalnim invaliditetom i onih koji se zalažu i nude usluge u ime osoba sa invaliditetom. Ovo opredjeljenje se proteže od osmišljavanja i implementacije programa USAID Turizam do zagovaranja i pristupa osobama sa invaliditetom.

USAID Turizam politika za poteškoće/invaliditete psihičke ili fizičke prirode: Izbjegavati diskriminaciju protiv ljudi s poteškoćama/invaliditetima u programima koje USAID Turizam finansira i stimulirati uključenje državnih struktura, lokalnih vlasti, partnera, implementirajućih organizacija, te svih drugih investitora da promoviraju nediskriminitarno okruženje, time podstičući jednake prilike za sve ljude s poteškoćama/invaliditetima.

Ukoliko imate nekih komentara ili želite proslijediti neku povratnu informaciju za USAID Turizam inkluzivni program, molimo Vas da pišete na e-mail: info@turizambih.ba. Molimo Vas da pročitate našu politiku privatnosti u vezi sadržaja e-maila.

Osobe bez pristupa internetu mogu se informirati o Agenciji slanjem upita na USAID Turizam adresu:

USAID Turizam

Džavida Haverića 5

71 000 Sarajevo

Dokument Architectural Barriers Act (ABA) zahtijeva pristup objektima koji su dizajnirani, sagrađeni, promijenjeni ili finansirani federalnim sredstvima. Federalna agencija Access Board je odgovorna za nadležnost ABA-e. Inkluzivni standardi Access Board-a dostupni su na web stranici: www.access-board.gov/guidelines-and-standards/buildings-and-sites/about-…, a informacije o podnošenju žalbi, pronađite na sljedećem linku: www.access-board.gov/enforcement/.