Jeste li čuli za poticajna (incentive) putovanja?

poticajna-putovanja_incentive-putovanja_cis-program_usaid-turizam_bosna-i-hercegovina_motivaciona-putovanja

Bosna i Hercegovina prva u regiji po broju certificiranih stručnjaka za poticajna putovanja u sklopu svjetskog programa Certified Incentive Specialist (CIS)

 Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine  i USAID Turizam, u saradnji sa SITE Global kompanijom, organizirali su stručnu obuku posvećenu poticajnim putovanjima. Ova putovanja poznatija su i kao incentive travel, te pripadaju niši poslovnog, odnosno MICE turizma. Ovaj oblik putovanja postaje sve više zastupljeniji među svjetskim korporacijama, sa osnovnom namjerom da motiviraju i nagrade svoje najbolje uposlenike, partnere, klijente, ili da proslave poslovne uspjehe.

Šta je to CIS program i zašto je važan za Bosnu i Hercegovinu?

U ekskluzivnoj ponudi SITE Global kompanije, Bosna i Hercegovina je po prvi put imala priliku da osnaži turističko osoblje kroz jedinstveni CIS program. Puni naziv ovog programa je Certified Incentive Specialist, što u prevodu znači certificirani stručnjak za poticajna putovanja.  Kroz CIS, kvalificirani turistički radnici priliku ovladati osnovama prodaje i organizacije vrhunskih poticajnih putovanja. Program obuke je trajao dva dana, a predvodili su ga stručnjaci za poticajna putovanja iz SITE Global kompanije, Pat Sandall i Michael Dalton.

Po završetku dvodnevne edukacije, polaznici edukacije su morali polagati ispit, nakon čega su stekli globalno priznatu certifikaciju. Ipak, najvažniji aspekt ove edukacije je da stručnjaci koji završe CIS program budu strateški pozicionirani u organizaciji poticajnih putovanja i da razumiju psihologiju iza takvih putovanja, uključujući i dodatne vrijednosti koje ona pružaju.

Poticajna putovanja, iako su rastući trend u svijetu, još uvijek su nepoznanica u širem turističkom lancu vrijednosti u BiH, stoga je i program koncipiran da jasno predstavi ulogu svih karika u lancu vrijednosti, time ističući uloge od pružatelja usluga u turizmu do velikih kompanija za upravljanje destinacijom (DMCs).

I dok zemlja nastavlja s unapređenjem turističke ponude, slični programi kao CIS omogućavaju da Bosna i Hercegovina kroz stručno osoblje prikaže sve potencijale za dalji razvoj MICE turizma.Top of Form Ova edukacija je privukla uposlenike u privatnom sektoru turizma koji rade u prodaji i marketingu u hotelima i kompanijama za upravljanje destinacijom (DMCs).

CIS program kao „lična karta“ u svijetu poticajnih putovanja

Ukupno je 29 uposlenika u sektoru turizma završilo ovu jedinstvenu edukaciju, a osim priznate certifikacije dobili su i veću odgovornost, jer je CIS program „lična karta“ za Bosnu i Hercegovinu u svijetu poticajnih putovanja. Trenutno, Bosna i Hercegovina je država s najvećim brojem certficiranih stručnjaka za poticajna putovanja u cijeloj regiji, u okviru svjetskog CIS programa. Kao neotkrivena zemlja u niši MICE turizma, konkurentna prednost Bosne i Hercegovine je jedinstven potencijal za održavanje sastanaka, kao i realizaciju poticajnih putovanja i događaja u potpuno prirodnom okruženju i intrigantnoj kulturnoj baštini.

You May Also Like…