O nama

USAID Projekt razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam)

O nama

S ciljem stvaranja održive destinacije Bosne i Hercegovine, USAID-ov Projekt razvoja održivog turizma Bosne i Hercegovine (Turizam) sveobuhvatnim pristupom nastojat će doprinijeti razvoju ekonomije, harmoniziranih politika i propisa neophodnih za rast održivog turizma Bosne i Hercegovine. Vođen idejom unapređenja ljudskog kapitala u sektoru turizma, te kreativnim brendiranjem i promoviranjem destinacije, USAID Turizam pozicionirat će Bosnu i Hercegovinu kao konkurentnu turističku destinaciju na svjetskom tržištu.

USAID Turizam prepoznaje jedinstvenost destinacije Bosne i Hercegovine, u koju su utkani neki od najintrigantnijih prirodnih pejzaža u Evropi i bogato kulturno naslijeđe. Jedan od glavnih pokazatelja da turistički sektor može postati katalizator pozitivnih promjena i ekonomskog rasta je 2019. godina, kada je Bosna i Hercegovina bila treća u svijetu po stopi rasta turizma, a doprinos nacionalnoj ekonomiji bio je veći od 431 milion američkih dolara. Kroz kontinuiranu saradnju sa svim nivoima vlasti i ključnim akterima lokalne zajednice, USAID Turizam podržao je oporavak sektora turizma nakon pandemije prouzrokovane virusom COVID-19. Već u 2022. godini, sektor turizma Bosne i Hercegovine bilježi rapidan rast u brojkama dolazaka, dužini boravka turista i raznolikosti turističkih iskustava. Kako biste saznali više o uspješnim bh. turističkim pričama tokom 2021. i 2022. godine, posjetite sljedeći link i preuzmite našu projektnu brošuru: https://bit.ly/3RS8qHT

USAID Turizam je petogodišnji projekt vrijedan 20 miliona američkih dolara, koji implementira Chemonics International.

 

Ciljevi projekta

Poticajno okruženje

Uspostaviti povoljno okruženje sa usklađenim politikama i propisima potrebnim za primjetan rast u sektoru turizma

Kvalitet i brendiranje

Ojačati kvalitetu turizma, usluge i brendiranje kako bismo unaprijedili bosanskohercegovačku turističku industriju

Pristup finansijama

Poboljšati pristup financiranju za pružaoce turističkih usluga i druga mala i srednja poduzeća u sektorima povezanim s turizmom, kao što je poljoprivreda

.

Pristup tržištu

Povećati pristup regionalnim i globalnim turističkim i poljoprivrednim tržištima