Plan uspostavljanja klastera za avanturistički turizam

adventure-tourism-bosnia-and-herzegovina_usaid-turizam_cluster-plan_good-place_slovenia

U partnerstvu s Good Place agencijom za turizam iz Slovenije, USAID Turizam pripremio je analizu i prijedlog strategije za razvoj avanturističkog turizma Bosne i Hercegovine  pod nazivom Plan uspostavljanja klastera za avanturistički turizam.  

Pozivamo sve zainteresirane za avanturistički turizam, bilo da se radi o predstavnicima javnog ili privatnog sektora, nevladinim organizacijama ili sportskim klubovima, da koriste ovaj dokument u kreiranju politika koje će voditi ka razvoju i promoviranju Bosne i Hercegovine kao najuzbudljivije destinacije za avanturistički turizam.  

Više od 200 predstavnika avanturističkog turizma iz privatnog i javnog sektora je sudjelovalo u nizu sastanaka, fokus grupa i ispunjavanju upitnika, kako bi identificirali najveće izazove i prilike za razvoj avanturističkog turizma u Bosni i Hercegovini.  

Ovaj dokument je direktna podrška u planiranju i implementaciji aktivnosti fokusiranih na avanturistički turizam širom Bosne i Hercegovine. Glavne preporuke usmjerene su ka kreiranju platforme za međunarodno tržište koja će uspješno integrirati turistička iskustva i proizvode Bosne i Hercegovine. Neizostavno je i uspostavljanje dugoročnog sistema namijenjenog međunarodnim obukama, licencama i certifikaciji, te podizanju standarda sigurnosti, kvalitete i održivosti avanturističkog turizma.  

Kliknite na ‘Download’ i preuzmite Plan uspostavljanja klastera za avanturistički turizam:

You May Also Like…