Plan za uključivanje osoba sa invaliditetom u turistički sektor BiH

plan-za-ukljucivanje-osoba-s-invaliditetom-u-turisticki-sektor-bih

Plan za uključivanje osoba sa invaliditetom u turistički sektor BiH, predstavlja prvi pionirski dokument kojim se želi podići svijest o stvaranju inkluzivnog okruženja, te izraženoj potrebi da se osigura ravnopravnost u svim aspektima života. Istovremeno, to je putokaz nadležnim organima i organizacijama koje su odogovorne da budu katatalizatori pozitivnih promjena, kako u sferi zapošljavanja, tako i u stvaranju inkluzivnih turističkih destinacija. U planu su navedene preporuke utemeljene na informacijama koje su namijenjene širem skupu zainteresiranih strana.

Potrebno je da turizam razvijamo i plasiramo kao aktivnost koja uključuje sve ljude koji žele sudjelovati i uživati u turističkom iskustvu. Kroz ciljane programe obuke i programe zapošljavanja, svaka osoba s invaliditetom bit će prepoznata kroz svoje vještine i znanja, a ne ustaljeni stereotip o invaliditetu.

Upravo kroz ovaj plan, USAID Turizam projekt nastoji osigurati put ka potpunoj provedbi UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Opcionalnog protokola u turističkom sektoru Bosne i Hercegovine, jačanjem načela inkluzije i pristupa koji je u osnovi sadržan u poruci “Turizam za sve”.

Za više informacija, preuzmite cijeli Plan za uključivanje osoba sa invaliditetom u turistički sektor Bosne i Hercegovine na sljedećem linku: https://bit.ly/3xRWDBS ili klikom na “Download”:

Također, možete preuzeti i sažetak na sljedećem linku: https://bit.ly/3flwSni ili klikom na “Download”:

You May Also Like…