Javni poziv: Podrška uvođenju standarda kvaliteta i certifikaciji proizvoda i usluga

USAID Turizam poziva sve kvalificirane organizacije da dostave prijedlog o pružanju podrške za uvođenje standarda kvaliteta i certifikaciju poljoprivredno-prehrambenih, zanatskih i drugih bh. proizvoda i usluga u sektoru turizma, s ciljem unapređenja kvalitete turističkih proizvoda i turističke ponude Bosne i Hercegovine.

Ovim pozivom USAID Turizam planira angažirati kompaniju ili organizaciju koja će pružiti podršku zainteresiranim i kvalificiranim proizvođačima i prerađivačima hrane, turističkim agencijama, hotelima i restoranima i drugim organizacijama u sektoru turizma da uvedu i implementiraju različite standarde kvaliteta kao što su zaštićene geografske oznake, certifikacijski znakovi, halal, organski proizvod i različiti drugi standardi relevantni za sektor turizma, poput Green Destinations, Travelife i sl. Predviđeno je da podrška bude pružena u vidu direktne tehničke i savjetodavne podrške zainteresiranim organizacijama u cilju dobijanja jedne od geografskih oznaka, oznaka kvaliteta, halal, organskog ili drugih relevantnih standarda i certifikata vezanih za turizam.

Preuzmite cijeli poziv na sljedećem linku: https://bit.ly/Turizam-389-RFP-Product-Designation-and-Certification-v1

Rok za slanje prijava je: 20.4.2023. godine do 17h!

Prijave se šalju na e-mail: ipanjeta@turizambih.ba

You May Also Like…