USAID Turizam projektna brošura

usaid-turizam-projektna-brosura

 S ciljem pozicioniranja Bosne i Hercegovine kao konkurentne destinacije na svjetskom tržištu, USAID-ov Projekt razvoja održivog turizma Bosne i Hercegovine (Turizam) radi na unapređenju ljudskog kapitala u sektoru turizma, razvoju inovativnih turističkih proizvoda,poboljšanju pristupa finansijama za turističke biznise, harmoniziranju politika i propisa, te na preobražaju brenda i promocije destinacije.

Sveobuhvatnim pristupom razvoju održivog turizma, USAID Turizam će doprinijeti privrednom rastu i harmoničnim društvenim odnosima u Bosni i Hercegovini. 

USAID Turizam prepoznaje jedinstvenost destinacije Bosne i Hercegovine, u koju su utkani neki od najintrigantnijih prirodnih pejzaža u Evropi i bogato kulturno naslijeđe. Jedan od glavnih pokazatelja da turistički sektor može postati katalizator pozitivnih promjena i ekonomskog rasta je 2019. godina, kada je Bosna i Hercegovina bila treća u svijetu po stopi rasta turizma, a doprinos nacionalnoj ekonomiji bio je veći od 431 milion američkih dolara. Kroz kontinuiranu saradnju sa svim nivoima vlasti i ključnim akterima lokalne zajednice, USAID Turizam podržao je oporavak sektora turizma nakon pandemije prouzrokovane virusom COVID-19. Već u 2022. godini, sektor turizma Bosne i Hercegovine bilježi rapidan rast u brojkama dolazaka, dužini boravka turista i raznolikosti turističkih iskustava.

Kako biste saznali više o uspješnim bh. turističkim pričama tokom 2021. i 2022. godine, posjetite sljedeći link i preuzmite našu projektnu brošuru: https://bit.ly/3RS8qHT

U nastavku pogledajte video o projektnim postignućima u 2022. godini:

USAID Turizam uspjesi u 2022. godini

USAID Turizam je petogodišnji projekt vrijedan 20 miliona američkih dolara, koji implementira Chemonics International.

You May Also Like…