Publikacija o potencijalima GEO oznaka i tradicionalnih prehrambenih proizvoda u BiH

tradicionalni-prehrambeni-proizvodi-bosne-i-hercegovine-i-potencijal-geo-oznaka_usaid-turizam_agencija-za-sigurnost-hrane_fao
Tradicionalni prehrambeni proizvodi Bosne i Hercegovine i potencijal geografskih oznaka

Knjiga pod nazivom “Tradicionalni prehrambeni proizvodi Bosne i Hercegovine i potencijal geografskih oznaka” rezultat je projekta Jačanje administrativnog sistema za upravljanje i podršku održivim geografskim oznakama u Bosni i Hercegovini, podržan od strane Regionalnog ureda Organizacije za hranu i poljoprivredu (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) za Evropu i Centralnu Aziju uz koordinaciju FAO Nacionalne kancelarije u Bosni i Hercegovini, Agencije za sigurnost hrane BiH i USAID-ovog Projekta za razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam).

Zašto je ova knjiga od posebnog značaja za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini?

Bosna i Hercegovina kao država koja je smještena u srcu Evrope, karakteristična je po svom geografskom položaju, raznolikim prirodnim i klimatskim uvjetima, te bogatoj kulturi i tradiciji. Iz tog razloga, postoji veliki potencijal za zaštitu tradicionalnih proizvoda s geografskim oznakama. Prateći rastući trend očekivanja i zahtjeva potrošača za hranom i poljoprivrednim proizvodima koji imaju oznaku određenog kvaliteta, a naročito kvaliteta povezanog s porijeklom, tradicijom, znanjem i vještinama, Bosna i Hercegovina bi trebala svim raspoloživim resursima iskoristiti potencijal dostupnih proizvoda.

O sadržaju knjige

U izdanju ove knjige nalazi se jasan pregled podataka, detaljan opis proizvoda, kao i uvid u njihovu rasprostranjenost po kategoriji i geografskom području proizvodnje/prerade. Publikacija je namijenjena svim nadležnim organima i kreatorima politika, s ciljem jačanja sistema zaštite i podizanja vrijednosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda čiji kvalitet proističe iz geografskog porijekla.

Kjnjiga tradicionalnih proizvoda sa potencijalom geografskih oznaka u BiH može se korisititi u radu nadležnih institucija za podršku ruralnom razvoju i ruralnom turizmu, omogućava dopunu programa podrške za zapošljavanje u ruralnim sredinama, promociji regija te pripremi registracijske dokumentacije za zaštitu proizvoda oznakama geografskog porijekla u Bosni i Hercegovini. Poseban doprinos ističe se u područjima u kojima poljoprivredni sektor ima veći privredni značaj, udaljenim područjima, te područjima s otežanim privrednim uslovima.

Zaštita i promocija proizvoda s geografskim porijeklom može dugoročno doprinijeti ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine, diverzifikaciji prehrambenih proizvoda, te većoj prepoznatljivosti kod potrošača.

Preuzmite vašu kopiju u nastavku:

Za pregled sadržaja publikacije, koristite link u nastavku:

https://bit.ly/tradicionalni-prehrambeni-proizvodi-bosne-i-hercegovine-i-potencijal-geografskih-oznaka

You May Also Like…