Strategija rodne ravnopravnosti za poduzeća u sektoru turizma

strategija-rodne-ravnopravnosti-u-turizmu_usaid-turizam

Ove smjernice namijenjene su pružanju podrške turističkim poduzećima privatnog sektora u postizanju učinkovitih i dosljednih strategija i programa za rodnu ravnopravnost u svim njihovim poslovnim aktivnostima. To je u skladu s rastućim pokretom za rodnu ravnopravnost i jačanje uloge žena u privatnom sektoru, kroz inicijative kao što su Načela za jačanje uloge žena (Women’s Empowerment Principles – WEPs), Izvještavanje o okolišu, društvu i upravljanju (ESG) i zakonodavstvo o detaljnoj procjeni u opskrbnim lancima. Brojne turističke kompanije u različitim sektorima već su usvojile načela i rade na poboljšanju rodne ravnopravnosti i jačanju uloge žena na radnom mjestu, tržištu i u zajednici. U 2021., na primjer, blizu 6000 kompanija u 141 zemlji obvezalo se na implementiranje načela. Međutim, još uvijek postoji mnogo više prilika i prostora za kompanije da ojačaju rodno osviještenu politiku u svom poslovanju.

Kako bi se rodno osviještena politika primijenila u praksi, sve kompanije mogu slijediti četiri ključna koraka:

  • Osigurati podršku na višim nivoima za ravnopravnost spolova i posvetiti se načelima (Women’s Empowerment Principles)
  • Procijeniti trenutni napredak u vidu ravnopravnosti poslova
  • Analizirati trenutni napredak u tematskim područjima
  • Izraditi akcioni plan za inkluzivni turizam

Kliknite i preuzmite u nastavku dokument:

Gender Inclusive Strategy for Tourism Businesses (UNWTO)

You May Also Like…