Turizam za sve: Vodič za pružatelje turističkih usluga 

turizam-za-sve_vodic-za-pruzetelje-usluga-u-turizmu_prava-osoba-s-invaliditetom_invaliditet-u-turizmu_kako-se-zaposliti-u-turizmu_poslovi-u-turizmu-za-osobe-s-invaliditetom_poslodavac_inkluzija_turizam_usaid-turizam

Kako unaprijediti pristupačnost i inkluziju u turizmu? 

Osnovni uslov za poštovanje prava osoba s invaliditetom je pristupačnost. Prema posljednjim podacima iz Svjetske organizacije, 16% ukupne svjetske populacije ima neki oblik invaliditeta, a ta brojka u Evropskoj uniji iznosi čak 8 miliona ljudi.  

Turizam kao jedna od najbrže rastućih grana otvara veliko tržište rada, a Bosna i Hercegovina kao skriveni turistički dragulj u srcu Evrope sve više privlači turiste iz različitih krajeva svijeta. Prateći trend velike potražnje i rekordne turističke sezone, USAID-ov projekt Turizam prepoznao je potrebu za stvaranjem što inkluzivnijeg okruženja i za radnike i za posjetitelje, te izradio jedinstveni Vodič u tu svrhu. 

Šta možete pronaći u Vodiču? 

Cilj Vodiča je da pruži jasne smjernice turističkom sektoru kako da prilagode svoje usluge potrebama turista s invaliditetom i zapošljavaju osobe s invaliditetom u sklopu svog poslovanja. U Vodiču možete pronaći odgovore na neka od najvažnijih pitanja koja se vežu za stvaranje jednakih prilika u poslovnom okruženju:

Koje su prednosti zapošljavanja osoba s invaliditetom i stvaranja inkluzivnog okruženja za sve posjetitelje? 

Osobe s invaliditetom mogu imati različita oštećenja, koja zahtijevaju da im se pruži okruženje u kojem će se osjećati prihvaćeno i ispunjeno. Oblici invaliditeta uključuju dugotrajna fizička oštećenja, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, pa tako u susretu s različitim životnim izazovima, izloženi su preprekama koje ometaju njihovo puno i djelotvorno sudjelovanje u zajednici. 

Osobe s invaliditetom su produktivni radnici, jer su motivirane i predane poslu. Uključivanje osoba s invaliditetom u radni tim zajedno s ostalim kolegama obogaćuje raznolikost tima, što dalje potiče kreativnost i priprema tim da bolje rješava svakodnevne izazove.  

Na primjer, uključivanje osoba s Down sindromom u tržište rada višestruko je korisno. S jedne strane, rad značajno poboljšava kvalitet života osobama s Down sindromom, a s druge strane, prisutnost na radnom mjestu može unaprijediti organizacijsko zdravlje kompanije u kojoj rade.  

Podignite ljestvicu društvene odgovornosti, zagovarajte inkluziju u turizmu! 

Sve više ljudi cijeni društveno-odgovorne kompanije, što znači da primjenom smjernica direktno utičete na stvaranje pozitivnog poslovnog imidža i bolju reputaciju Vašeg biznisa. Osim toga, važno je spomenuti da prilagođavanje usluga u turizmu donosi dodatne poslovne koristi, jer kroz zadovoljstvo svih korisnika turističkih usluga, osiguravate veći uspjeh u poslovanju.  

Važno je istaknuti da primjenom smjernica navedenih u Vodiču, ne samo da pokazujete Vašu spremnost da date veći doprinos lokalnoj zajednici, već direktno utičete na povećanja stope zaposlenja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini. U vrlo dinamičnom sektoru turizma, nedostatak radne snage prema USAID-ovoj Analizi i predviđanju potreba za ljudskim kapitalom u sektoru turizma (2021 – 2027), nije samo trenutno stanje, već dublja problematika i izazov kojem treba strateški pristupiti. Iz tog razloga, važno je podjednako uključiti sve aktere šireg lanca vrijednosti u sektoru turizma i drugim srodnim djelatnostima.  

Budite dio priče Turizam za sve, zagovarajte inkluziju i jednaka prava

You May Also Like…