USAID Turizam na prvom Sarajevo Tourism Summit-u! 

Prvi samit posvećen turizmu u glavnom gradu Bosne i Hercegovine – Sarajevu, pod nazivom „Sarajevo Tourism Summit“, održan je u periodu od 25. aprila do 27. aprila, 2023. godine. Ova prestižna konferencija okupila je stručnjake iz javnog i privatnog sektora u oblasti turizma, hotelijerstva i ugostiteljstva da diskutiraju o trenutnom stanju turizma u regiji, novim trendovima; da podijele svoja iskustva i znanja, te prezentiraju neke nove ideje za unapređenje saradnje i daljnji razvoj turističkih destinacija i privrede. Bogat program dvodnevne konferencije pokazao je da postoji veliki potencijal za razvoj turizma, kao i želja da se taj potencijal iskoristi na najbolji mogući način.  

Projekt USAID Turizam jedan je od partnera ovog događaja, a ujedno i učesnik panela, na kojima su govorili predstavnici: Feđa Begović, direktor projekta, koji je predstavio aktivnosti projekta USAID Turizam; Azra Džigal, vođa tima za razvoj konkurentnosti destinacije, koja je učestvovala na panel diskusiji “Investicije u ugostiteljstvu – trendovi s osvrtom na regiju”; Nina Kovač, vođa tima za razvoj turističkih proizvoda,  koja je bila jedan panelista na temu “Zapošljavanje, edukacija i doškolovanje u turizmu – Šta ćemo za radnu snagu”; Jusuf Jamakosmanović, menadžer za marketing destinacije (sektor turizam i avijacija), koji je učestvovao u panel diskusiji “MICE jučer, danas, sutra”  i Ruba Velagić, ekspertica za razvoj turističkih iskustava i destinacijski marketing, koja je predstavila Vinsku cestu Hercegovine.  

Događaj je okupio više od 300 učesnika, 20 programa, 55 predavača i 10 država, što je impozantan broj, uzimajući u obzir da je riječ o prvom događaju ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Kako poručuju organizatori, cilj je da „Sarajevo Tourism Summit“ preraste u tradiciju, koja će jednom godišnje okupljati eksperte u oblastima turizma iz Bosne i Hercegovine i regiona. 

Za više informacija o cijelom događaju, posjetite zvaničnu stranicu: https://tourismsummit.ba/

O panelima na kojima su učestvovali predstavnici USAID Turizam projekta: 

Feđa Begović, direktor projekta USAID Turizam: Predstavljanje USAID Turizam projekta 

  • Feđa Begović, direktor projekta USAID Turizam, predstavio je projektne aktivnosti i ciljeve USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam), s posebnim osvrtom na generisanje veće stope potrošnje turista i privlačenje većeg broj stranih turista. S više od 30 stručnjaka u tri ureda u Bosni i Hercegovini (Sarajevo, Banja Luka i Mostar), kao i s domaćim i stranim konsultantima iz različitih oblasti, ekspertiza je dostupna kroz partnerske organizacije, dok su ljudski i materijalni kapaciteti usmjereni su na stvaranje održive turističke destinacije koja podstiče stabilan ekonomski rast.

Azra Džigal, vođa tima za razvoj konkurentnosti destinacije: “Investicije u ugostiteljstvu – trendovi s osvrtom na regiju” 

  • Azra Džigal, vođa tima za razvoj konkurentnosti destinacije, učestovala je u panel diskusiji posvećenoj investicijama u turizmu. U okviru ovog panela, pojašnjeno je da su indikatori Svjetskog ekonomskog foruma, poput Travel and Tourism Development Index-a, ključni faktori u privlačenju investicija. No, važno je razlikovati investicije javnog i privatnog sektora u infrastrukturu, s posebnim naglaskom na javni sektor koji mora osigurati ulaganja u putnu infrastrukturu, kao što su avio, putni i željeznički prevoz, kao i osigurati usluge poput bankomata, WiFi mreže, medicinske usluge i slično za turiste. Važno je naglasiti da i javni i privatni sektor moraju ulagati u radnu snagu. Posebno je važno da Bosna i Hercegovina ima spremne investicijske projekte i da je pravna dokumentacija spremna, uz osigurane pravne uvjete kao što su prostorno-planska dokumentacija i brzo izdavanje potvrda. Tim kojeg predvodi Azra Džigal, već je u prethodnom periodu bio inicijator saradnji s bankama, koje danas nude posebne linije finansiranja za turističke biznise (MSEs), a USAID Turizam projekt je pokrenuo i prvu online platformu „Online Finance Directory“ na kojoj možete pronaći sve informacije o finansiranjima turističkih biznisa.  

Nina Kovač, vođa tima za razvoj turističkih proizvoda: Zapošljavanje, edukacija i doškolovanje u turizmu – Šta ćemo za radnu snagu? 

  • Nina Kovač, vođa tima za razvoj turističkih proizvoda, učestvovala je na panelu posvećenom razvoju ljudskog kapitala u sektoru turizma. U okviru ovog panela, predstavila je rezultate analize koju je sproveo USAID Turizam – Procjena i prognoziranje potreba za ljudskim resursima u turizmu za period od 2021. godine do 2027. godine. Ova je procjena uključivala analizu potreba zapošljavanja i obuka u okviru industrije turizma (potražnja) i analizu obrazovanja i osposobljavanja za turizam (ponuda). Turistički sektor Bosne i Hercegovine danas se suočava s brojnim izazovima, usljed rasta potražnje za turističkim uslugama, što je u koliziji sa sve manjom ponudom kvalitetne radne snage. Nina je istaknula, ipak, da su ovo izazovi koji prate i druge države u svijetu poput Njemačke, SAD-a, Hrvatske, a neki od vodećih razloga za to su: negativan imidž poslova u turizmu, neadekvatna valorizacija rada, neadekvatni programi obrazovanja, usavršavanja u struci, te naposljetku, manjak društvenog priznanja. No, ipak postoje pozitivni primjeri održivog razvoja radne snage kroz aktivnosti koje USAID Turizam implementira (kratke obuke kod poslodavaca i eksternih ponuđača, Turizam Academy, sistemska rješenja kroz modernizaciju srednjoškolskog i univerzitetskog obrazovanja). S fokusom na budućnost zapošljavanja u turizmu, Nina je govorila o inovativnim praksama i stvaranju inkluzivnog okruženja, inicijativa na kojoj aktivno radi projektni tim radi – Turizam za sve. 

Jusuf Jamakosmanović, menadžer za marketing destinacije (sektor turizam i avijacija): MICE jučer, danas, sutra 

  • Jusuf Jamakosmanović, menadžer za marketing destinacije (sektor turizma i avijacija) učestvovao je na panelu posvećenom MICE turizmu, koji je okupio predstavnike sektora turizma iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na panelu se govorilo o važnosti MICE industrije i širem utjecaju na sektor turizma u cjelosti i ekonomski razvoj. Kroz brojne svjetske sajmove na kojima je dosada učestvovao i projekt USAID Turizam, postaje jasno da industrija MICE ima značajan utjecaj, ne samo na turizam, već govorimo o tkz. „Beyond Tourism Effect“, koji je pravi pokazatelj da MICE turizam, okupljajući ljude, zapravo, kreira platformu za umrežavanje, dijeljenje znanja i saradnju. U konačnici, to dovodi do generisanja novih ideja, kreiranja inovacija i poslovnih prilika, čime se značajno doprinosi rastu industrija izvan turizma (tj. sektori srodni turizmu). 

Ruba Velagić, ekspertica za razvoj turističkih iskustava i destinacijski marketing: Uvod u vinski masters show class – Vinska cesta Hercegovine 

  • Ruba Velagić, ekspertica za razvoj turističkih iskustava i destinacijski marketing, u sklopu prvog Sarajevo Tourism Summit-a, održala je prezentaciju o Vinskoj cesti Hercegovine. Kao nova članica Evropske kulturne rute vina i vinove loze Vijeća Evrope Iter Vitis – Le Chemins de la vigne, Vinska cesta Hercegovine plijeni pažnju na međunarodnim sajmovima i tek treba da bude otkrivena svijetu. Ovaj revitalizirani turistički proizvod  proteže se u 6 hercegovačkih gradova, sadrži 29 vinarija, s više od 180 lokalnih atrakcija, 4 autohtone sorte vina i veliki broj domaćih recepata koji pobuđuju sva čula. U okviru ovog masters classa, Ruba Velagić govorila je poslovnom i razvojnom, te marketinškom planu na kojem je USAID Turizam radio u saradnji s Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine.

You May Also Like…