Usvojena prva Strategija razvoja turizma u FBiH

strategija-razvoja-turizma-fbih_federalno-ministarstvo-okolisa-i-turizma_privredna-komora-fbih_usaid-turizam_turizam_turisticki-sektor
Historijski trenutak za ekonomski razvoj

Usvajanjem Strategije razvoja turizma u periodu 2022. – 2027. u Parlamentu FBiH, Federacija Bosne i Hercegovine po prvi put je stvorila uslove za dugoročan i održiv razvoj turizma u ovom bh. entitetu.

Sistematski pristup razvoju turizma doprinijet će značajnom povećanju broja turista, dužem boravku i većoj potrošnji, stvarajući nova radna mjesta i dodatne prihode za privatni i javni sektor.

“Uz zajednički napor i saradnju raznih sektora i aktera, Strategija razvoja turizma FBiH predstavlja korak prema jačanju šireg lanca vrijednosti turizma i održivom razvoju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sa jednim ovakvim sveobuhvatnim pristupom, očekujemo svijetlu budućnost za turizam u našoj zemlji”, izjavila je federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder.

Strategija pruža jasne korake za razvoj turizma, osiguravajući efikasno korištenje resursa

Proces izrade Strategije predvodilo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma u saradnji s Federalnom privrednom/gospodarskom komorom kao predstavnikom i glasom privatnog sektora, uz tehničku podršku Vlade SAD-a putem USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam). U proces su bili uključeni predstavnici kantonalnih vlada, federalnih institucija i privatnog sektora, a strategija je usklađena s relevantnim strategijama drugih nivoa vlasti Federacije BiH, Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda (SDG) i obavezama proisteklim iz procesa evropskih integracija. Dodatno, uvaženo je mišljenje Centra za rodnu ravnopravnost FBiH, kao i mišljenje Saveza općina i gradova FBiH.

“Usvajanje strategije je velika pobjeda za nas. Ona predstavlja početak jedne nove ere za turizam u Federaciji BiH, gdje se kvalitet, održivost i jedinstvenost naših turističkih proizvoda stavljaju u prvi plan. Sada je pred nama zadatak da strategiju pretvorimo u stvarnost, što će zahtijevati posvećenost, inovativnost i kontinuiranu suradnju između svih uključenih strana – od lokalnih zajednica i vlasti, do turističkih agencija i pružatelja usluga”, izjavio je Marko Šantić, potpredsjednik Privredne/gospodarske komore FBiH.

Harmonizirane strategije na nivou Bosne i Hercegovine

Strategija razvoja turizma Federacije BiH 2022. – 2027. godine zasnovana je na pažljivo provedenom istraživanju stranih tržišta, međunarodnih trendova i aktuelnih profila klijenata. U tom smislu, vodilo se računa o indeksu konkurentnosti turizma i putovanja Svjetskog ekonomskog foruma (WEF), u kojem je Bosna i Hercegovina po ocjeni iz 2019. godine zauzela 105. mjesto od 140 destinacija, a u okviru iste procjene utvrđene su i posebne oblasti koje industrija turizma treba u znatnoj mjeri popraviti.

Od strategije se očekuje povećan broj turista i prihoda za bh. ekonomiju

Na ovaj način određena su četiri stuba lanca vrijednosti koji su u strategiji prepoznati kao prioriteti, a to su razvoj turističkog proizvoda, razvoj destinacijskog marketinga, razvoj ljudskih resursa, te unapređenje poticajnog okruženja za razvoj održivog turizma.

Koristeći istu metodologiju, USAID Turizam prethodno je podržao razvoj Strategije razvoja turizma Republike Srpske 2021. -2027., koja je usvojena u decembru 2021. godine i Strategiju razvoja turizma Brčko Distrikta 2022-2027. Na ovaj način, Bosna i Hercegovina je dobila harmonizirane strategije i usaglašen pristup razvoju turizma, što će značajno doprinijeti osnaženju brenda destinacije na međunarodnom nivou.

Unapređenje poslovanja turističkih kompanija

Kako je Strategija razvoja turizma FBiH sveobuhvatni dokument koji uzima u obzir kantonalne strategije ekonomskog razvoja i razvoja turizma, turističke kompanije u idućem periodu mogu očekivati bolju koordinaciju i usmjerenje poslovanja prema održivom turizmu. Lokalne zajednice imat će brojne benefite, kao rezultat bolje promocije i razvoja turističkih atrakcija, ali također i od integriranog pristupa razvoju turizma na različitim nivoima vlasti.

“Iskreno se nadam da će ovom Strategijom turizam biti uobličen i da ćemo napokon ciljano da targetiramo tržišta, da biramo kako ćemo se pozicionirati na svjetskim sajmovima turizma, općenito na svjetskom tržištu turizma. Počevši od edukacije samog osoblja koji manjka kod nas – recepcionera, konobara, turističkih radnika, kuhara, vodiča, itd. Ukoliko se svi budemo uključili, odnosno podržali ovo, možemo krenuti uređenijim putem ka prezentaciji Bosne i Hercegovine”, izjavila je Aida Terzić, generalna direktorica hotela Pino Nature.

Strategiju razvoja turizma FBiH 2022 – 2027 možete preuzeti na stranicama Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Strategija će omogućiti očuvanje i promociju kulture i tradicije

You May Also Like…