Žene i turizam: Planiranje inkluzije

zene-u-turizmu_inkluzija_polozaj-zena-u-turizmu_world-bank-group_international-finance-corporation_multilateral-investment-guarantee-agency_planiranje-inkluzije
Turizam za razvoj

Ovaj pripremni dokument Svjetske banke o turizmu i rodnoj ravnopravnosti pruža detaljan uvid u važnost zagovaranja rodne ravnopravnosti u projektima razvoja turizma.

Također, ovaj dokument je vodič svim operativnim istraživanjima i pouzdan izvor informacija o tome šta djeluje na jačanje uloge žene u sektoru turizma. Iako postoji značajan pomak, žene još uvijek ne uživaju ista prava, privilegije, niti beneficije u obavljanju poslova u sektoru turizma. Fenomen, poznatiji još kao „glass ceiling effect“ ograničava društvenu mobilnost i pristup resursima, te nadalje, uvjetuje rad na višim menadžerskim pozicijama u sektoru turizma.

 U 2015. godini, nakon usvajanja ciljeva održivog razvoja (SDGs), Svjetska banka objavila je Rodnu strategiju za period od 2016. do 2030. godine. Ova strategija usmjerena je na rad Svjetske banke, od rodno osviještene politike do veće transparentnosti rodno-utemeljenih projektnih rezultata u zemljama klijenata. Ističu se četiri strateška cilja za jačanje ekonomskog položaja žena:

  • Unapređenje razvoja ljudskog kapitala
  • Uklanjanje prepreka za više pozicije
  • Uklanjanje prepreka za žensko vlasništvo i kontrolu imovine
  • Jačanje glasa žena i njihovog djelovanja.

Kako bi se ovi ciljevi operacionizirali, strategija poziva na veći broj istraživanja i prikupljanje dokaza o tome šta djeluje pozitivno na rodnu ravnopravnost u sektoru turizma

Kako biste saznali više, preuzmite dokument u nastavku (dokument je dostupan isključivo na engleskom jeziku).

U izradi ovog dokumenta učestvovali su: World Bank Group, koja uključuje The World Bank (International Bank for Reconstruction and Development); International Finance Corporation (IFC); and Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), koji su potpuno odvojeni i različiti pravni subjekti. Dokument se preporučuje za korištenje u edukativne i nekomercijalne svrhe.

You May Also Like…